Skip to content

Pitak ng Alkalde

SENSE OF BEAUTY IN GOVERNANCE

Sa mga pangyayaring katulad ng tinatamasa ng ating bayan: epekto ng nasyunal na paghihirap sa ekonomiya, mga kalamidad na humagupit sa ating mga magsasaka at sumira ng alindog ng ating kalikasan, wari’y napakahirap bumigkas ng kagandahan na walang nasisilayang magaganda.
Maraming mga magagandang bagay at pangyayari dito sa ating bayan. Kamakailan lamang natin naisagawa ang paghirang ng Binibining Naujan. At dito ay maraming humanga sa ating mga naggagandahang mga binibini
At hindi lamang mga binibini, bagkus ay maging mga ginang. At kabilang daw rito ang inyong lingkod. Ngunit, tuwing natatanggap ko ang mga papuri, hindi lamang kagandahan ng mukha ang aking naiisip. Ito ay nagbibigay hamon sa akin upang maging maganda ang ating pamahalaang bayan sa maraming aspeto kung hindi man sa lahat na larangan.
Naunawaan kong ang mga nauna sa akin ay nagsumikap na mapaigi ang kalagayan ng ating pamamahalang lokal. At iyon ay ginampanan nila sang-ayon sa iniisip nilang paraan sa pagpapaigi ng pamumuhay ng mga Naujeño.
Sa aking kapanahunan, tutupdin ko ang anumang nailatag na mga adhikain dagdag pa sa mga programang nabuo sa ilalim ng aking pamumuno alang-alang sa ikagaganda ng pamumuhay nating lahat.
Ang mga pagbabago sa mga mapalamuting gawaing pampubliko katulad ng ating liwasan, harapan ng bulwagan ng pamahalaang bayan at mga piling dako kasama na ang tanggapan ng punumbayan ay pawang mga sagisag lamang ng buo kong saloobing gumanda ang lahat na aspeto ng pamamahala sa ating munisipyo.
Kailangang maunawaan nating lahat at dapat pagkaisahan ang tunguhin na maging maganda ang ating bayan.
Ang pagkakaisa natin ay nangangailangan ng magandang kalooban. Sapagkat ito ang pundasyun ng tunay na kagandahan. Alisin na natin ang lahat na mga pansariling motibo, lalung-lalo na sa mga lingkodbayan. Kailangan din ito ng mga kritiko mula sa mga mamamayang Naujeño. Kailangan natin ng mga puna na nakabubuti at nakatutulong sa lahat at hindi dapat pansarili at mapanira na hindi naman nakapagdudulot ng pag-unlad sa bayan, dagdag sa pagiging sanhi nito sa pagkakakampi-kampi at pagkakabukud-bukod.
Magiging maganda ang ating bayan sa pagkakaisang maitaguyod ang mga mabubuting mga gawa sa paglilingkod at pag-iwas o pagsiwalat ng lahat na mga kabaluktutan sa serbisyo-publiko na siyang naging sanhi ng higit pang paghihirap ng mga mamamayan. Lagi nawa nating isaalang-alang na tayong mga lingkodbayan ay nakaupo sa ating mga tungkulin dahil sa pagtitiwala ng taumbayan. Ang pamayanang Naujeño ay karapatdapat na tumanggap ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo mula sa atin. Kaya dapat iwasan ang pag-aaksaya ng opisyal na panahon at pampublikong yaman dahil ito ay dugo at pawis ng publiko sa pamamagitan ng kanilang mga buwis.
Wika nga ni John F. Kennedy: “Ask not what your country can do for you- ask what you can do for your country” Kung ang bawat Naujeño ay magtatanong lamang: “ano ang magagawa ko tungo sa ikabubuti ng aking bayan?” Tiyak na ang pagganda ng ating bayang Naujan ay walang salang mas madaling makamtan.

Advertisements
%d bloggers like this: